Prosiect Cynefin

Panel Comig Ysgol Penllwyn

gan Steffan Bryn Shepherd

Cafodd CA2 y cyfle i gael gweithdy a chydweithio gyda Beth o gwmni CISP Multimedia er mwyn creu ein tudalen arbennig am hanes Trên Bach y Rheidol. Braf oedd cael dysgu am rywbeth ar stepen ein drws.

Diolch i swyddogion Siarter Iaith Ceredigion, cafodd pob ysgol yng Ngheredigion cyfle i greu tudalen comig am rywbeth yn lleol iddyn nhw.

Edrychwn ymlaen at weld paneli pawb ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol.