Dim newid yng Nghyngor Cymuned Trawsgoed

Beth sydd wedi newid yng Nghyngor Cymuned Trawsgoed ym Mai 2022?

Mae gan Gyngor Cymuned Trawsgoed ddeg o aelodau etholedig. Mae 7 o’r cynghorwyr presennol wedi eu hailethol yn ddiwrthwynebiad, ac mae 3 sedd wag. Enwebir Cadeirydd ac Is-gadeirydd yn flynyddol yn eu cyfarfod cyntaf

Llanfihangel y Creuddyn

5 cynghorydd yn parhau, gydag un sedd wag

  • Cyng. Paul Davies
  • Cyng. Alwyn Davies,
  • Cyng. Sharon Edwards,
  • Cyng. Alun Evans,
  • Cyng. E. Lewis,

Llanafan

4 cynghorydd yn parhau, gyda 2 sedd wag

  • Cyng. Peter Bonner
  • Cyng. Ceridwen Lloyd-Morgan

Mae’r Cyngor yn ffarwelio gyda’r cynghorwyr yma: –

  • Cyng. Hefin Evans
  • Cyng. John George
  • Cyng. Lewis Owen.

Diolch iddynt am eu gwaith, ac i’r clerc, Lis Williams am ei gwaith trylwyr.