Haul a Hufen Iâ

Hufen Iâ Aberdyfi yw un o’r busnesau diweddaraf i ymddangos yn Aberystwyth

Nia Ann Jenkins
gan Nia Ann Jenkins

Ewch am dro i lawr Heol-y-wig tuag at y pir o ben y Stryd Fawr yn Aberystwyth ac mae’n anodd colli’r ychwanegiad diweddaraf hwn i’r dref. O fewn ardal ‘fwydus’ gynyddol y dref, Hufen Iâ Aberdyfi yw un o’r ychwanegiadau diweddaraf i ymddangos, ar ôl agor ym mis Chwefror 2022. Mae’r ffasâd pinc llachar yn tynnu’r llygad yn syth, ond mae cynnwys yr adeilad yn bleser pellach i’r synhwyrau!

Mae’n hawdd mynd i’r afael â’u Hufen Iâ Artisan. Yn gwasanaethu 38 o flasau ar adeg ysgrifennu, gyda blasau newydd yn cael eu datblygu yn gyson, maent hyd yn oed yn gwneud eu chwipiad meddal eu hunain. Daw’r gwir flas cartref hwnnw trwy Llaethdy’r perchennog yn Aberdyfi, a fu unwaith yn gartref i’r hen Ganolfan Groeso. Ar ôl sefydlu’r busnes yn 2008 maent wedi adeiladu a mireinio eu sgiliau’n raddol, gan ehangu a bellach yn cymryd drosodd y gornel hon o Aberystwyth.
Mae brwdfrydedd y staff yn amlwg. Mae eu hymrwymiad i’r achos yn sicr wedi helpu gyda’r fantais o fod yn brif flaswyr ar yr holl flasau, ac felly’n gallu darparu’r cyngor gorau i’r rhai sy ddim yn sicr o wneud y dewis cywir! Mae’r opsiwn menyn cnau a argymhellir yn sicr wedi tynnu dŵr i’r dannedd ar ymweliad diweddaraf yr awdur hon.

Mae darpariaeth y danteithion oer hyn yn ymestyn ymhellach fyth, gan nad ydynt wedi anghofio ein cyfeillion pedair coes. Mae’r dewis ar gyfer cŵn – cyw iâr, cig eidion, cnau menyn a blas caws, yn sicrhau y gall pob aelod o’r teulu, gan gynnwys y cŵn, fwynhau gyda’r tywydd yn cynhesu.

Mae cael naws leol yn bwysig i’r perchnogion. Mae’n braf iawn gweld cynnyrch lleol yn ymddangos ar y silffoedd pinc poeth o ‘Roastery Dyfi’ sydd hefyd yn cael ei weini yno, yn eu cwpanau bioddiraddadwy. Yn sicr, gallaf weld fy hun yn mynd yno am ‘Affogato’ ar y ffordd yn ôl adref o ginio, a thwb hufen iâ i’r plantos. Ond gadewch i ni fod yn onest, nawr eu bod nhw ynglwm â Deliveroo, mae’n ddigon posib y byddaf yn ei archebu’n syth i’r tŷ!

Mae’r gwaith celf ar thema gwartheg sy’n cael ei gynnwys gan Megan Elinor (mae ei chelf stryd hefyd yn goleuo dechrau’r daith i fyny Bryn Penglais) yn wledd arall i’r llygaid. Mae’r gosodiadau golau hefyd yn werth mynd i mewn am sbiad. Mae goleuadau crogdlws yn olwg fodern ar hen dechneg chwythu gwydr Eidalaidd gan ddefnyddio porffor ac wrth gwrs, pinc. Mae’r golau nenfwd yn rhyfeddod ynddo’i hun. Wedi’i ddylunio gan Anthony Critchlow (ie, y cerddor o’r 80au) mae’n atgoffa rhywun o’r swigod a ffurfiwyd ar un o’u hysgytiadau blasus.

Mae traddodiad yn bwysig, yn ogystal â darparu ar gyfer cynulleidfa eang. Gweler nifer o do ifanc Abersytwyth yn sôn am gael cyfle i flasu Rholiau Hufen Iâ a fyddent ond yn debygol o fod wedi bod yn dyst iddynt yn flaenorol ar TikTok. Mae’n broses wirioneddol hudolus a bron yn hypnotig wrth i’r gweinyddwyr greu’r archebion o flaen eich llygaid.

I’r rhai sy’n cynllunio priodasau neu ddigwyddiadau eraill ac yn chwilio am opsiwn melys ar gyfer eu harlwyaeth, mae eu Pod Pinc wedi bod yn boblogaidd iawn yng Ngŵyl Gomedi Machynlleth yn y blynyddoedd diwethaf.

Yn ffodus i ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd, nid siop dymhorol yn unig yw hon, bydd mynediad trwy gydol y flwyddyn, felly digon o gyfle i flasu eu hoffrymau niferus. O hufen iâ a sorbets (opsiynau llaeth a figan); lolipops; smwddis; ysgytlaeth a hyd yn oed cyffug!

Rhowch gyfle iddo felly, rydych chi’n annhebygol o gerdded heibio heb sylwi arno, a byddwch hyd yn oed yn hapusach na wnaethoch chi ei fethu.