Côr Dysgwyr Ceredigion

Ydych chi eisiau canu yn yr Eisteddfod?

gan Medi James

Bydd Côr Dysgwyr Ceredigion yn ailddechrau nos Fawrth y 24ain o Fai yn Festri Capel Llwyncelyn am 7yh.

Ni fyddant yn cwrdd yr wythnos ganlynol dros hanner tymor ond yn cwrdd yn wythnosol ar ôl hynny tan yr Eisteddfod.

Croeso mawr i bawb sy’n dysgu Cymraeg yng Ngeredigion. Beth am wahodd y dysgwyr yn eich ardal chi?

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Elin Mair : elinmair20@googlemail.com