Dewch i gwrdd â chriw Dawns y Blodau!

Mae criw o bobl ifanc Ceredigion wrthi’n paratoi ar gyfer cyflwyno Dawns y Blodau yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022.

Sara Gibson
gan Sara Gibson

Dewch i gwrdd â’r criw sy’n ymarfer dawns unigryw eleni ar gyfer y Brifwyl yn Nhregaron.