Barod i Lloergan

Shwt ma Rhys Taylor yn teimlo?

Enfys Medi
gan Enfys Medi

Mae cyngerdd agoriadol y ‘ Steddfod yn dechrau am 7.30pm.

Mi fydd hi’n epig!!!