Yr EGO

Uchafbwyntiau’r EGO’r mis hwn.

gan Huw Bates

Helo, Huw ydw i a fi yw cyd-olygydd a sylfaenydd y cylchgrawn EGO, a gychwynnwyd yn 2014, ac sydd yn gylchgrawn am ddim sy’n gwasanaethu’r rhan fwyaf o Ogledd Ceredigion.

Mae’r golofn fer yma yn cynrychioli cam ymlaen yn ein perthynas gyda BroAber360, sydd eisoes yn cael slot misol gyda ni, a’r mis yma gallwch ddarllen am “Pwdin” ar y ddolen ganlynol:

https://www.ego.today/may21/#p=46

Mae gennym hefyd sawl erthygl Gymraeg a dwyieithog bob mis a phwrpas y golofn hon fydd rhoi ichi fanylion yr erthyglau hyn, a dwi wir yn gobeithio y byddwch yn mwynhau dewis y mis yma ar y dolennau canlynol:

Cyngor Tref Aberystwyth: https://www.ego.today/may21/#p=16

 

Coleg Ceredigion: https://www.ego.today/may21/#p=16

 

Yr Angor (x 4): https://www.ego.today/may21/#p=30

 

Cegin Patagonia: https://www.ego.today/may21/#p=50

 

Arad Goch: https://www.ego.today/may21/#p=70

1 sylw

Mererid
Mererid

Erthyglau gwych a diolch am gynnwys erthyglau o BroAber 360.

Mae’r sylwadau wedi cau.