Mygydau i gefnogi achos da

Mygydau’n codi arian tuag at ‘Rhyddid Rhag Artaith’

gan Sue jones davies

Dros y cyfnod clo mae Glenda Roberts wedi bod yn gwneud mygydau ac yn eu gwerthu er budd Rhyddid Rhag Artaith.

Mae hi wedi codi £350! a gyda’r £230 a gododd y grŵp yn casglu sbwriel, anfonwyd £580 at yr elusen o gangen Aberystwyth