Ken a Glyn yn dyfarnu am y tro olaf

Cydnabod cyfraniad arbennig Glyn a Ken i’r byd beicio – diolch enfawr gan bawb

Mae Clwb Beicio Ystwyth yn nodi diolch enfawr i Ken Williams a Glyn Evans am flynyddoedd o weinyddu a dyfarnu amseroedd rasys beics yng Ngogledd Ceredigion.

Roedd heno (nos Fercher 14-7-2021) yn noson drist gyda’r ddau yn amseru’r ras am y tro olaf

Garej Llanbadarn yn cyflwyno siec i Glwb Beicio Ystwyth fel noddwyr ras 1985. Ch i’r De Glyn Evans (Ystwyth CC Ysgrifenydd), Gwyn Eldridge (noddwr), Ken Williams (trefnydd), Ron Eldridge (noddwr), Will Hughes (Cadeirydd Ystwyth CC).

Mae Ken Williams wedi bod yn Comiswr Cenedlaethol (National Commissaire) ar nifer o rasys ers 40 mlynedd. Mae ras Taith Cymoedd y Mwynau wedi ei enwi ar ôl merch Ken, Angela Davies, oedd yn beic wraig abl, ond a fu farw yn llawer rhy ifanc.

Ken a Glyn yn rasio drwy Llandinam yn ras Trefeglwys yn y 60’egau

Ond mae Glyn Evans hefyd yn un o 5 Comiswr Cenedlaethol hefyd yn ymddeol, a hynny ar blynyddoedd o gydweithio gyda Ken yng nghlwb beicio Ystwyth fel ysgrifennydd tra roedd Ken yn drefnydd rasys. Mae Glyn hefyd wedi bod yn swyddog y wasg Beicio Cymru, a’r ddau wrth gwrs wedi bod yn feicwyr profiadol iawn.

Glyn yn derbyn siec gan Cardi Cycles ar ran Beicio Cymru

Diolch i gyfraniad y ddau yma, mae beicio wedi bod yn rhan o raglen flynyddol Aberystwyth a heb eu hymdrechion, ni fyddai clwb mor ffyniannus a Chlwb Beicio Ystwyth.

Mae nifer o luniau o’r Clwb ar gael ar wefan Casgliad y Werin a diolch iddynt am eu caniatâd i ddefnyddio’r lluniau yma.

Ken a Liz wrth eu gwaith yn Aber Cycle Fest
Partneriaeth oes rhwng Ken a Glyn er budd beicio