Canlyniadau llawn etholiad Comisiynydd Heddlu Dyfed Powys

Dafydd Llywelyn wedi ei ail-ethol fel Comisiynydd Heddlu am ail dymor

Mererid
gan Mererid

Ail-etholwyd Dafydd Llywelyn fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys gyda chanlyniadau ar yr ail rownd fel a ganlyn: –

 • Plaid Cymru – 94,488
 • Ceidwadwyr – 77,408

Yn y rownd gyntaf, y Ceidwadwyr oedd ar y brig fel a ganlyn: –

 • Plaid Cymru – 68,208
 • Ceidwadwyr – 69,112

Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

 • Plaid Cymru – 15,954
 • Ceidwadwyr- 6,021
 • Llafur – 4,060
 • Democratiaid Rhyddfrydol – 3,016

Llanelli

 • Plaid Cymru – 9,913
 • Ceidwadwyr- 7,476
 • Llafur – 10,388
 • Democratiaid Rhyddfrydol – 981

 

Brycheiniog a Maesyfed

 • Plaid Cymru – 4,796
 • Ceidwadwyr – 13,373
 • Llafur – 5,694
 • Democratiaid Rhyddfrydol– 6,198

Ceredigion

 • Plaid Cymru – 15,945
 • Ceidwadwyr – 6,021
 • Llafur – 4,060
 • Democratiaid Rhyddfrydol – 3,016

Preseli

 • Plaid Cymru – 7,365
 • Ceidwadwyr- 11,707
 • Llafur – 9,335
 • Democratiaid Rhyddfrydol – 1,431

Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro

 • Plaid Cymru – 8,611
 • Ceidwadwyr- 11,941
 • Llafur – 8,361
 • Democratiaid Rhyddfrydol– 1,274

Maldwyn

 • Plaid Cymru – 5,653
 • Ceidwadwyr – 10,688
 • Llafur – 3,419
 • Democratiaid Rhyddfrydol – 3,521

I gymharu canlyniad Plaid Cymru yng Ngheredigion yn y tri etholiad roedd y canlyniadau fel a ganlyn: –

 • Dafydd Llywelyn (Comisiynydd Heddlu) – 15,945
 • Elin Jones (Senedd) – 16,946
 • Pleidlais Ranbarthol –14,021

Llongyfarchiadau Dafydd.