Rhifyn Tachwedd Y DDOLEN 

Cyfle i chi ddal lan gyda rhifyn diwethaf papur bro Ystwyth ac Wyre

Y Ddolen (papur bro)
gan Y Ddolen (papur bro)
yDdolen_Tachwedd_2020_we

Y DDOLEN Tachwedd 2020

Rhifyn Tachwedd Y DDOLEN

 

Mi fydd rhifyn Rhagfyr yn eich siop leol dydd Sadwrn nesaf 28 Tachwedd. Edrychwch allan amdano. Mae’n fargen am 60c.

Wrth i ni baratoi rhifyn olaf 2020, mae’n gyfle i ni ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at ein papur bro yn ystod y misoedd diwethaf. Tipyn o her fu llenwi’r tudalennau gydag erthyglau difyr gan argraffu a dosbarthu pob rhifyn namyn un a ymddangos ar wefan BroAber360 yn unig. Diolch i bob un o’n cyfranwyr sydd wedi dweud ‘ie’ o gael eu poenydio gan y golygyddion!

Diolch am blatfform Bro360 sydd wedi ein galluogi i ddosbarthu Y DDOLEN i’n darllenwyr selog tra bu ambell siop ar gau ond hefyd cyrraedd ddarllenwyr newydd ar hyd a lled Cymru.

Mae diogelu’r fersiwn brint yn bwysig iawn i ni ond rydym hefyd yn awyddus i barhau i gyhoeddi’r pdf er mi fydd yn ymddangos ar y we yn dipyn hwyrach yn y mis o’i gymharu a’r papur yn y siopau. Os hoffech drefnu tanysgrifiad pdf a fydd yn sicrhau fod y DDOLEN yn cyrraedd eich ebost ar yr un diwrnod a’r copi print i’r siopau, mae’r manylion i drefnu hyn yn rhifyn Tachwedd. Jiw – byddai tanysgrifiad i gopi pdf neu gopi print Y DDOLEN drwy’r post yn anrheg Nadolig gwych!