Y DDOLEN – Rhifyn Awst 2020

Mae rhifyn Awst Y DDOLEN ar gael i’w ddarllen yma.

Y Ddolen (papur bro)
gan Y Ddolen (papur bro)

Mae Y DDOLEN Awst 2020 wedi bod ar gael yn y siopau ers wythnos bellach. Rydym yn awyddus i barhau i gynnig Y DDOLEN ar lein hefyd felly yn y tymor byr byddwn yn parhau i’w gyhoeddi yma (ychydig yn hwyrach na’r copi print). Diolch i BroAber360 am bob cefnogaeth yn ystod y misoedd diwethaf gan ein cynorthwyo i gyrraedd ein darllenwyr selog ac ambell ddarllenydd newydd.

Os hoffech gefnogi Papur Bro Y DDOLEN beth am ymuno a’r Cyfeillion? £5 y flwyddyn a chyfle i ennill gwobrau ariannol yn fisol. Cysylltwch drwy ebost y.ddolen@gmail.com am fanylion pellach ar sut i ddod yn gyfaill i’r DDOLEN.

Cewch wrando ar ddetholiad o’r papur yma:

Mwynhewch y darllen.