Etholiad 2019 – Blog byw o’r cownt yng Ngheredigion

gan Caleb Rees

Blog noson yr etholiad, sy’n dod yn fyw o’r cyfrif yng Nghanolfan Hamdden Aberaeron.

  • Mwyafrif o dros 6,300 i Ben Lake yng Ngheredigion
  • Y Torïaid yn dod yn ail
  • Mark Williams yn cyhoeddi na fydd yn sefyll eto. “mae 20 mlynedd yn eitha’ digon” meddai.

02:30

Oce, tra’n bod ni’n aros.

Cynhalies i a Huw Jones arbrawf bach i weld faint ry’n ni bobol ifanc yn ei wybod am pa bynciau sydd wedi’u datganoli i Gymru, a pha rai sy’n berthnasol i San Steffan.

Ro’n ni eisiau gweld sut effaith oedd yr holl sôn am yr NHS ac addysg yn ystod cyfnod etholiad cyffredinol yn ei chael.

Dyma’r cwestiwn nethon ni ei holi ar Facebook, Twitter ac Insta:

Pwy sy’n rheoli iechyd i ni yng Nghymru?

  • Facebook (85 pleidlais): 72% yn dweud Caerdydd; 28% San Steffan
  • Twitter (30 pleidlais): 100% yn dweud Caerdydd
  • Instagram (15 pleidlais): 80% yn dweud Caerdydd; 20% San Steffan

Diddorol!

02:27

Fy Rhagolygon Personol – Wrth edrych ar sut mae pethau’n mynd ar hyn o bryd, dwi’n rhagweld fyd Ben Lake yn ennill gyda mwyafrif o tua 3,800. Cawn weld y canlyniad go iawn cyn bo hir, gobeithio!

Dafydd O Lewis
Dafydd O Lewis

Gobeithio fo ti’n iawn gwas ! Pa amser bydd y cynlyniad ti’n meddw

Mae’r sylwadau wedi cau.

01:58

Dim ond un ymgeisydd sydd ar ôl heb gyrraedd y cownt yng Ngheredigion…

01:55

Wedi cael cyfle i gael sgwrs cyflym gyda Ben a roedd e’n weddol ffyddiog fod pobl Ceredigion wedi’i gefnogi. Fe bwysleisiodd bod yr ymgyrch wedi bod yn un gref a diolchodd bod gymaint o bobl wedi bod allan yn helpu ledled y Sir.

01:50

Tîm Plaid Cymru yn y cownt

 

01:43

Chop chop!

01:38

Ben Lake wedi cyrraedd – pethau’n edrych yn addawol iawn iddo ar hyn o bryd!

01:36

01:35

01:15