Beth ydych chi yn feddwl am arbrawf promenad Aberystwyth?

Mererid
gan Mererid

Fe fydd trigolion Gogledd Ceredigion yn ymwybodol fod trwydded hir dymor wedi ei darparu i PD Diners a’r Hut i weini bwyd a diod ar hyd holl bromenad Aberystwyth.  Dros yr haf, cynhaliodd Cyngor Sir Ceredigion arbrawf yn ystod haf 2019, o gyflwynwyd trwyddedau ychwanegol ar Bromenâd Aberystwyth.

Mae Cyngor Sir yn croesawy adborth oddi wrth ddefnyddwyr y Promenâd, yn ogystal ag oddi wrth Fasnachwyr a gymerodd ran yn yr arbrawf neu sydd â diddordeb ynddo.

Bydd yr arolwg yn cau ar ddydd Gwener, 24 Ionawr 2020, a gwahoddir unrhyw sylwadau: –

Ymgynghoriad Promenad Aberystwyth (Cliciwch Yma)